suomi
english
ruski
arabic

  Suomi taskussa -hanke

   

   Hankkeen kuvaus

  Suomi taskussa –hankkeen yleistavoitteena on auttaa maahanmuuttajia kotoutumisen alkuvaiheessa opettamalla heille suomea sekä viestimällä miten eri tilanteissa toimitaan. Palvelun avulla monet eri toimijat saavat mahdollisuuden viestiä maahanmuuttajille omien palveluidensa toimintatavoista. Hankkeessa hyödynnetään älypuhelimia ja videoita viestimisessä.

  Hankkeessa tuotetaan 90 videota eri teemoista. Videot ovat noin kahden minuutin mittaisia. Alussa videoissa opetellaan tärkeimmät lauseet tukikielien avulla ja sen jälkeen näytetään tilanne mahdollisimman realistisesti. Videot on jaettu eri kategorioihin aiheiden mukaan. Videoiden pääkieli on suomi ja tukikielinä arabia, persia/dari ja englanti

  Videokirjasto on osoitteessa www.suomitaskussa.eu. Sivusto on käyttäjille ilmainen ja sinne on vapaa pääsy eikä tunnuksia tai latauksia tarvita. Sivusto toimii  tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimilla. Sivusto on optimoitu älypuhelinkäyttöön.

   

  Hankkeen perustiedot

   

  Toteutusaika: 1.2.2017 -  31.10.2018 (21 kk)

  Hallinnoija: Lahden kaupunki, Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi)

  Hankekumppani: Suomi taskussa Oy

  Muut yhteistyötahot: Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kansanopisto, Lahden ammattikorkeakoulu, Kirkkohallitus, Lahden kaupungin Sivistystoimi (ml. perusopetus, varhaiskasvatus, liikunta ja kulttuuri) ja Nuorisopalvelut muut hallintokunnat, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Liikenneturva, Lähitapiola, Osuuskauppa Hämeenmaa, LIIRA -hanke, Lahden seurakuntayhtymä, Jyväskylän yliopisto, MONIHeli ry, Hämeen Ely-keskus, Hämeen TE-toimisto, Luetaan yhdessä –verkosto (Lahden Akateemiset Naiset ry ,  Päijät-Hämeen jätehuolto, Lahden talot Oy, Hämeen ELY-keskus

  Varsinainen kohderyhmä: turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaiset henkilöt sekä muut kolmansista maista muuttaneet henkilöt. Hyödynsaajia myös organisaatiot joiden palveluja maahanmuuttajat käyttävät, niiden henkilöstö, vapaaehtoiset ja muut maahanmuuttajat

  Kokonaiskustannukset: 198 313,68 €

  Päärahoittaja: EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Asylum, Migration and Integration Fund) AMIF, jota koordinoi Sisäministeriö, kansainvälisten asioiden yksikkö, EU-rahoitus: 75 % hankkeen kustannuksista

  Muu rahoitus: Lahden kaupunki ja  Suomi taskussa Oy

  Yhteystiedot

   

  Jenni Korjus

  Lahden kaupunki, Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi)

  Hankekoordinaattori

  p. 050 539 1650

  jenni.korjus@lahti.fi

   

  Olli Toivonen

  Suomi taskussa Oy

  Hankesuunnittelija

  p. 045 224 5755

  olli.toivonen@suomitaskussa.com

   

  www.suomitaskussa.eu

   

  Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin Lahdessa 18.5.2017. Aloituseminaarin esitykset löytyvät osoitteesta http://suomitaskussa.eu/hanketoiminta/