Asiantuntijapalvelut


Alipi tarjoaa maahanmuuttoon liittyviä ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja Päijät-Hämeen viranomaisille, työnantajille, järjestöille ja muille tahoille, jotka tarvitsevat lisätietoa tai konsultaatiopalveluja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Alipi tarjoaa konsultaatioapua tarvittaessa myös yksittäisissä asiakastapauksissa.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma on eri toimijoiden näkemys siitä, miten maahanmuuttotyö tukee alueen kasvua ja kehittämistä, sekä miten kotoutumista alueelle vahvistetaan. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on lisätä työperusteista maahanmuuttoa ja maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista kaikissa alueen kunnissa. Maahanmuutto-ohjelman tärkeänä tavoitteena on myös maahan muuttaneiden osallisuuden ja yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden lisääminen. Alipi on muiden toimijoiden tavoin sitoutunut maahanmuutto-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen: 
Ohjelma vuosille 2021–2025:
https://paijat-hame.fi/vetovoima/maahanmuutto-ohjelma/

Hanketoiminta

Päijät-Hämeessä toimii vuosittain lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden nopeaa kotoutumista ja työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeiden kohderyhmänä ovat pakolaistaustaiset ja muut maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeita on useille eri kohderyhmille luku- ja kirjoitustaidottomista ja muista erityisesti haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä korkeasti koulutettuihin kansainvälisiin osaajiin saakka. Monet hankkeet järjestävät myös mm. erilaista vapaa-ajan toimintaa, ystävätoimintaa sekä avustamista suomen kielen opiskelussa ja työnhaussa.

Hankkeiden toteuttajina ovat Päijät-Hämeen alueella monet eri organisaatiot, kuten esim. Lahden kaupunki, alueen muut kunnat, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY, oppilaitokset sekä 3. ja 4. sektorin toimijat. 

Alipi osallistuu myös hanketoimintaan ja tekee aktiivisesti verkostomaista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä käynnissä olevista hankkeista:

Lahti TalentHub - kansainväliset osaajat Päijät-Hämeen elinvoiman kasvuun / Lahti TalentHub International Talents to boost the Growth of Päijät Häme Region 
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-talenthub/

Lahden OSKE. Maahanmuuttajien verkostomainen osaamiskeskus/ Lahti OSKE – Networking Skills Centre for Immigrants
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/palvelutori/asiointi-ja-neuvontapalvelut/maahanmuuttotyo/

Lahden OSKE LAB
https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab
https://lab.fi/en/project/lahden-oske-lab

Access Alipi – Maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen Päijät-Hämeessä https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/palvelutori/asiointi-ja-neuvontapalvelut/maahanmuuttotyo/

MALVA - Maahanmuuttajat valmentaen työelämään /  MALVA - Preparing immigrants for working life
https://lab.fi/fi/projekti/malva-maahanmuuttajat-valmentaen-tyoelamaan
https://lab.fi/en/project/malva-preparing-immigrants-working-life

Arjen apu - Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena 
https://lab.fi/fi/projekti/arjen-apu-vapaaehtoiset-kotoutumisen-tukena
https://lab.fi/en/project/arjen-apu-vapaaehtoiset-kotoutumisen-tukena

TyöPolku
https://www.hameensetlementti.fi/toiminta/tyopolku/

Tukea vapaaehtoisuuteen –hanke
https://dila.fi/tule_vapaaehtoiseksi_tukea_vapaaehtoisuuteen/

Minun Suomeni – avaimia kieleen ja elämään
https://harjulan.fi/tyoikaiset/hankkeet/minun-suomeni/

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille 
https://lahti.mll.fi/ystavaksi-maahanmuuttajaaidille/

Osaamisen paikka - sivustolta voit löytää tietoa eri hankkeista Päijät-Hämeen alueella: 
https://osaamisenpaikka.fi/
https://osaamisenpaikka.fi/yhteystiedot/

Työkykyinen - Työllistämishanke työelämään
https://www.hraks.fi/hankkeet/tyokykyinen-tyollistamishanke/

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille
https://www.jyrankola.fi/hankkeet

Työtaito
https://www.jyrankola.fi/hankkeet

Kiihdytyskaista hoiva-alalle
https://www.jyrankola.fi/hankkeet